เทคนิคบาคาร่า,บาคาร่าออนไลน์,บาคาร่าคาสิโนออนไลน์

เครื่องนับ

ป้ายนับจำนวนการผลิต

0 out of 5
(0)

รุ่น : CMT-CN01
ป้ายนับจำนวนสำหรับอุตสากรรมการผลิต และโรงงานอุตสาหกรรม
ป้ายับจำนวนนี้จะแสดงค่าเป้าหมาย ค่าปัจจุบัน และค่าต่าง ได้สูงสุดถึง 99999 จำนวน

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล

0 out of 5
(0)

รุ่น : STI-83
แบรนด์ : SIMEX
เป็นเครื่องนับแบบบอร์ดทั่วไป ออกแบบให้สามารถควบคุมอัตราเร็วในการหมุน
ยังสามารถนำไปใช้งานเป็นเครื่องวัดความถี่ได้เช่นกัน

เครื่องนับจำนวนแบบแสดงผลด้วยจอ LCD

0 out of 5
(0)

รุ่น : PT-427-BF
แบรนด์ : DIGICON
นับได้สูงถึง 8 หลัก
ตัวเลขมีขนาดใหญ่ถึง 8.7 มม. อ่านค่าได้อย่างชัดเจน

แสดง 3 รายการ